петак, 22. фебруар 2013.

                                           AGROPLANTA

AGRO - (grč. agros, lat. ager) predmetak u složenicama sa značenjem: polje, poljski, poljo-;
PLANTA - (lat. plantae) biljka, rasad, kalem vinove loze, stopalo (med.)

Нема коментара:

Постави коментар